Page 6 - BIHAMK auto 79
P. 6

BIHAMK NOVOSTI         BIHAMK DOSTIGAO

         REKORDAN BROJ OD

         60.000 ČLANOVA
         Nastavljajući višegodišnji trend rasta članstva, BIHAMK je dostigao broj od 60.000 članova
         čime je ispunjen godišnji plan i ostvarena rekordna masovnost kluba od njegovog osnivanja          ko
                                                               cij
         Kontinuirani rast članstva rezultat  zinskim pumpama jer se, uz popust  do 9 mjeseci.          sv
         je stalnog ulaganja u kvalitet usluga  od 0,05 KM po litri, prosječnom po- Značajan doprinos povećanju broja  om
         i moderniziranje članskih paketa, s  trošnjom na godišnjem nivou mogu  članova dala je primjena metoda  čla
         naglaskom na stalnu mobilnost i si- ostvariti značajne uštede.  modernog marketinga te imple-      cij
         gurnost na cestama kao i konstantne  Također, u skladu sa svojom društve- mentacija novih tehnologija. Nakon  ne
         težnje ka inovacijama što je itekako  nom odgovornošću, u cilju zaštite i  zaživljavanja “pametnih” iskaznica  tre
         prepoznato od značajnog broja gra- povećanja sigurnosti najmlađih uče- koje članovima omogućavaju tran-  Po
         đana iz cijele Bosne i Hercegovine  snika u saobraćaju BIHAMK svojim  sparentnost korištenja svih BIHAMK  BI
         koji su u BIHAMK-u pronašli kvali- aktivnim članovima daje na posudbu  usluga kao i pogodnosti koje nude  čla
         tetnog partnera na polju sigurnosti  dječije autosjedalice za uzrast od 0  brojni partneri, mobilne aplikacije  sv
         na cestama u BiH, regiji i Evropi.
         Pogodnosti BIHAMK članstva su
         brojne: pomoć na cesti u Bosni i Her-
         cegovini, zemljama regije (Hrvatska,
         Srbija i Crna Gora) te u cijeloj Evropi,
         servisne usluge u BIHAMK centrima,
         brojni popusti i uštede. Imaoci BIHA-
         MK START iskaznica u slučaju sao-
         braćajne nezgode ili kvara na vozilu
         dobit će osnovne usluge pomoći na
         cesti u BiH i susjednim zemljama.
         Paketi CLASSIC i PLUS prilikom pu-
         tovanja u zemljama kontinentalne
         Evrope osiguravaju i čitav set po-
         moćnih usluga koje olakšavaju izne-
         nadne problema izazvane kvarom na
         vozilu ili saobraćajnom nezgodom,
         što podrazumijeva pokrivanje troš-
         kova rent-a-cara, smještaja, povrat-
         ka kući te medicinskih troškova.
         BIHAMK članska kartica podrazumi-
         jeva i mnoštvo atraktivnih pogodno-
         sti i popusta prilikom kupovine pro-
         izvoda i usluga u razgranatoj mreži
         trgovačkih i poslovnih objekata
         širom Bosne i Hercegovine u sklopu
         programa BIHAMK BONUS. Posebno
         je značajna mogućnost kupovine
         jeftinijeg goriva na HIFA-inim be-


         6  BIHAMK AUTO 10/2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11