Page 9 - BIHAMK auto 79
P. 9

svakako ne pripada kategoriji guma bez  nu “vrlo dobar”. Višegodišnji prvoplasirani  nji goriva i trošenju. Tri premium brenda
         mana. Međutim, za osobe koje i ne pro- premium brand Continental WinterCon- Continental, Pirelli i Michelin predvode
         vode previše vremena u automobilu zimi,  tact TS860 je zbog nedostataka na lede- na listi, ali ne i bez nedostataka, zbog kojih
         uzimajući u obzir cijenu, možemo reći da  noj podlozi izgubio svoju poziciju i dobio  je najbolja ukupna ocjena “dobar”.
         je Sava i dalje dobar odabir.  ocjenu “dobar”. Michelin i Goodyear nisu
         Iako se po dosadašnjim rezultatima testi- uspjeli dosegnuti najbolju ocjenu zbog lo- Naše preporuke
         ranja očekivalo od premium brandova da  šijih perfomansi na snježnoj podlozi.
         nastave sa uobičajenom praksom posti- U najprodavanijoj veličini pneumatika na- Međutim, ovakvi rezultati ne bi trebali da
         zanja najboljih rezultata, ove godine se to  mijenjenih za kombi i komercijalna vozila  obeshrabre i preplaše, nego naprotiv, tre-
         nije dogodilo. Samo dva premium branda  dimenzija 205/65 R16C T testirano je 15  baju biti smjernice pri odabiru. U poređe-
         – Dunlop i Pirelli uspjeli su ostvariti ocje- modela, u performansama vožnje, potroš- nju sa ljetnim pneumaticima, zimski pne-
                                          umatici za kombi vozila ostvaruju znatno
                                          bolje ocjene na mokroj podlozi i u ukupnoj
                                          ocjeni, ali se duplo brže troše. Kod pneu-
                                          matika namijenjenih kombi vozilima mora
                                          se uzeti u obzir da ovi pneumatici, pored
                                          svih ostalih performansi, moraju zadovo-
                                          ljiti i po kriteriju za prevoz većih tereta.
                                          Unatoč činjenici da niti u jednoj testiranoj
                                          dimenziji nema “odlikaša”, već su najbolje
                                          ocjene “vrlo dobar” pri testiranju manjih
                                          dimenzija, odnosno “dobar” kod pneu-
                                          matika namijenjenih kombi vozilima, na
                                          osnovu ukupnih rezultata i detaljnog opisa
                                          svih kriterija koji su bili posmatrani prili-
                                          kom testa zimskih pneumatika za 2019.
                                          godinu, BIHAMK preporučuje:
                                          Za dimenziju pneumatika 185/65 R15 na-
                                          mijenjene manjim putničkim vozilima,
                                          dob ro uravnotežene pneumatike
                                           Dunlop Winter Reponse 2
                                           Kleber Kristalp HP3
                                           Pirelli Cinurato

                                          Za dimenziju pneumatika 205/65 R16C
                                          namijenjene kombi vozilima, dobro urav-
                                          notežene pneumatike

                                           Continental VanContactWinter
                                           Pirelli Carrier Winter
                                           Michelin Agilis Alpin

                                                 BI
                                                 BIHAMK AUTO 10/2019HAMK AUTO 10/2019 9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14