Page 3 - BHSportLife Magazin No.18
P. 3

UVOD

     Dragi naSi

     prijatelji prirode i sporta     Proljeće je tu, lagano se budi. Zima je bila duga, nadprosječ- suorganizatora festival je ekipa biciklističkog kluba Ljubuški
     no duga.                  koje ćemo i predstaviti u ovom broju.
     Nadam se da stre uživali u zimskim sportovima, a eto  U ovom broju pišemo o Biciklističkom Savezu BiH te novom
     ispade da je Bosna i Hercegovina imala “privilegiju” da nam  predsjedniku saveza, našem prijatelju, Toniju Zoriću kojem
     ski centri rade i da se moglo skijati kalendarski 5 mjeseci.  želimo sve naj na toj funkciji, a poznavajući ga znamo da će
     Koliko je to pozitivno ili negativno uticalo na razvoj situacije  savez ići naprijed i da će zasigurno biti kvalitetnih i dobrih
     sa COVID-19 pandemijom u to nećemo ulaziti, zapravo mi  novih projekata.
     vjerujemo da je više nego pozitivno bilo biti na planinama i  Pišemo također i o taekwondo klubu Kozara iz Prijedora,
     skijati, bordati ili samo boraviti na čistom vazduhu. njihovom predsjedniku i treneru, našem dragom Igoru Đu-
     Sa prvim pravim proljetnim suncem dolazi do zamjene opre- kanoviću te o ljetnom surferskom kampu koji već par godina
     me i polako počinjemo sa hikingom, bikingom i sa proljetno  zaredom organizuje ski klub "Naš Tim".
     ljetnim outdoor sportovima, bar bi tako trebalo biti zar ne? U ovom broju smo testirali Yamaha MT 10, perjanicu u
     Jedna od rijetkih dobrih stvari koje su direktna ili indirektna  naked kategoriji japanskog proizvođača motocikala Yamaha,
     posljedica COVID-19 pandemije je da su bh. građani počeli  supersportsku gumu Bridgestone Battlax MT 016, a vozili
     sve više i više da planinare, voze bicikla, hodaju, trče i gene- smo Polaris RZR Pro XP, “zvijer” u UTV klasi sa 181 KS.
     ralno da se bave sportskim i fizičkim aktivnostima što nam  U segmentu bajkova testirali smo bajk koji je u našem posje-
     je izuzetno pozitivno i nadamo se da kad se jednog dana  du par godina, a to je Specialized Rockhopper 29, a pojasnili
     situacija sa pandemijom smiri da će ta navika ostati. smo korak po korak kako odzračiti kočnice u istoimenom
     Sa prvim sunčevim zracima počele su i najave sportskih  tekstu.
     dešavanja i evenata, hiking tura, motocross i enduro  Nadamo se da ćete uživati čitajući novi broj magazina, a evo
     takmičenja, biciklističkih vožnji, a imamo čast biti i medijski  zvanično najavljujemo i web izdanje magazine u obliku web
     partner outdoor festivala LJOF (Ljubuški outdoor fest) koji  portala pod istim imenom tj. od sada i u digitalnom izdanju
     će se održati u Ljubuškom i okolici od 28. do 30.05. Jedan od  na www.bhsportlife.ba „


                                              I
                                        SKI & BOARD  3
   1   2   3   4   5   6   7   8