Page 6 - BHSportLife Magazin No.18
P. 6

Uvod u planinarenje    sa djecom


     Česta pojava je da novopečeni roditelji, koji su i planinari, do-
     laskom novog člana obitelji nisu sigurni kada smiju otići na
     prvi izlet sa svojom djecom i šta sve ponijeti i pripremiti za
     novu generaciju planinara. Supruga i ja smo godinama plani-
     narili bez djece, jer prvo smo bili par bez djece, a kada su kćer-
     ka, a nešto kasnije i sin došli na svijet, prvih par godina smo
     nastavili sa planinarenjem bez njih. Međutim, kako su djeca
     rasla, tako su naši roditelji koji su nam bili babysiteri vikendom
     dok smo planinarili, sve manje i manje pokazivali volju da mi
     planinarimo, a oni troše svoj nerve na našu djecu. -
     Došao je dan kada smo odlučili na sljedeću turu povesti kćer-
     ku koja je bila starija i u tom momentu je imala 6 godina.
     Tura je bila lokalnog karaktera i nimalo zahtjevna, a zapravo
     se ispostavilo da smo za prvu turu mogli odabrati bilo koji us- D Dijete u dobi od 4 godine već može planina-
                              e
                               u
                                        ož
                             ijet
                                  4
                                   godine
                               dobi
                                 od
                                      eć
                                      v
                                            a
                                       m
                                         pl
                                         e
                                           in
                                          an
     pon, jer kćerkinoj sreći nije bilo kraja i nije pokazala niti malo  riti do 3 sata, dijete do 6 godina do 5 sati, a
     umora poslije 3 sata planinarenja. Obzirom da je sin mlađi 2  dijete od 8 godina već bez teškoća može ići
     godine, sljedeću turu smo odlučili i njega povesti i ta odluka  na izlet od 6-7 sati hoda.
     se pokazala ispravnom, jer je i on sa 4 godine bez ikakvih pro- Ponavljam, fizički napor nije problem, no važno
     blema i umora ishodao skoro 3 sata relativno laganog tere- je da djeca budu motivirana za planinarenje.
     na. Shvatili smo da je njihov motiv planinarenja prvenstveno  Onda im ništa nije teško. -
     novi krajolici i životinje koje smo usput sreli. „
     I
     6  SKI & BOARD
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11