Page 5 - BHSportLife Magazin No.18
P. 5

Tura sa trebinjske strane


    ORJEN Ubla – Dobri do – Zubački kabao


                                  Dužina trase – 9,2 km
                                  Ukupan uspon – 900 m
                                  Najniža tačka – 1030 m
                                  Najviša tačka –1894 m
                                  Kondiciona težina – 5/10
                                  Tehnička težina – 5/10
                                  Izvori čiste vode – nema      Orjenski planinski masiv dominira  masiva. Ovo uzrokuje sastav Orjena  ke strane. On je nešto zahtjevniji ali
      jugom Hercegovine i zapadom Crne  koji je izrazito vapnenački i slojevit,  i zanimljiviji od uspona sa suprotne
      Gore, a graniči i sa Konavlima u Hr- tako da se voda nema gdje zadržati. strane (iz sela Vrbanja).
      vatskoj i prostire se na više od 400  Pogled sa vrhova je dodatno obo- Od planinarskog doma u Tulima
       2
      km . Ono što prvo primjetite dola- gaćen linijom koju formiraju nebo  se užim asfaltnim putem (nakon 9
      skom na ove terene su nesumnjivo  i more. Ovo je definitivno planina  km) može i autobusom stići do mje-
      specifični, a posebno u prelijepim  koja ima dušu, a nju će posjetioci  sta Ubla, odakle se pješke nastavlja
      kontrastima geoloških i vegetacij- upoznati uz duži boravak.  šumskim putem kroz 7 km dugu do-
      skih formacija i raznolikosti reljefa.  Iz doma se mogu lako organizova- linu do Dobrog dola, a nakon prola-
      Što se smještaja tiče, ukoliko se od- ti atraktivne ture na vrhove Velika  ska kroz Koprivni do i Pirinu poljanu.
      lučite da prenoćite, lokalni planina- Jastrebica (1865 m.n.v), Vučji zub  Slijedi strmiji uspon odlično marki-
      ri koji su inače izuzetno gostoljubi- 1805 m.n.v. inače najveći vrh Or- ranom stazom do uskog grebena,
      vi preporučili su nam planinarsko  jena u BiH, a po kojem je PD "Vučji  koji razdvaja vrhove Buganju gredu
      izviđački dom "Tuli" koji je smje- Zub" iz Trebinja dobilo ime, Zubački  desno, i Vučji zub lijevo. Izlaskom na
      šten pored magistrale Trebinje-Her- kabao (1894 m.n.v), Buganja greda  ovaj greben, ukazuje nam se vrh Zu-
      ceg Novi.          (1849 m.n.v.) itd. Planinarskim do- bački kabao u svojoj punoj ljepoti i
      Selo Crkvice na istočnom rubu važi  mom upravlja P.D. "Vučji zub" iz Tre- grandioznosti.
      za najkišovitije mjesto u Europi, a  binja. Najviši vrh Orjena je Zubački  Završni uspon na vrh je praktično
      pored toga Orjen nema izvora vode,  (Veliki) kabao i u ovom tekstu će biti  mnogo lakši nego što nagovješta-
      bar ne stalnih i ako se naiđe na po- opisan uspon na njega sa takozva- va pogled sa pomenutog uskog gre-
      koji, on je na rubnim područjima  ne trebinjske, odnosno hercegovač- bena. „


                                              I
                                        SKI & BOARD  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10