Page 19 - BHSportLife Magazin No.18
P. 19

PSSD Javorov Do    www.javorovdo.ba

                                   javorovdo.ba              javorovdo.ba
     - izgradnja motorika parka  na samo za ovaj krajolik.Takodjer
     - 4 zipline od kojih je jedan dužine  u okviru izletišta PSSD Javorov Do
     470 m           izgradjen je i novi restoran nepo-
                  sredno iznad samog amfiteatra i
     - izgradnja mini igrališta
                  pogledom na jezero i livade. Time
     - izgradnja “skoka u prazno” Quick  je izletište Javorov Do steklo uslove
     jump
                  za organizaciju seminara u prirodi,
     - izgradnja staze za quadove i ski  team bulidinga, rodjendana, svadbi
     sanke           i drugih evenata.
     - izgradnja dječjeg parka za tubing  I na kraju možemo reći da smo po-
     i zimski ledeni park itd. nosni što već šestu godinu zaredom
     Jedan od bitnih sadržaja koje mo- učestvujemo u organizaciji festival
     žemo navesti na izletištu je kuhinja  “JAVORWOOD”. Festival je namije-
     u kojoj se mogu kušati najbolja pla- njen promociji mladih umjetnika,
     ninska i domaća jela karakteristič- glumaca, slikara, kipara i drugih. „
                                             I
                                        SKI & BOARD  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24