Page 15 - BHSportLife Magazin No.18
P. 15

Bicikliranje u Hercegovini





    Proljeće je stiglo. Napokon. S proljećem smo sve više u pri- stom. Svakako je to lokacija koja je vrlo popularna za foto-
    rodi. Jedna od popularnijih rekreacijskih aktivnosti u zadnjih  grafiranje. Svakako se zaustavite, odmorite i uživajte u ovom
    nekoliko godina je bicikliranje. Koliko je ova zdrava aktivnost  prekrasnom krajoliku i moćnoj Neretvi. Sve južnije Neretva
    uzela maha možete primjetiti po broju krovnih nosača i nosa- postaje mirnija. Nekih 5 kilometara nizvodnije, uz kraći ma-
    ča za bicikle na vozilima koje svakodnevno vidimo, a pogoto- kadamski dio, dolazi se do Žitomislića. Svakako preporuču-
    vo vikendom. Zaljubljenik sam u bicikliranje od ne tako davne  jem da posjetite i Manastir Žitomislić koji datira još od 16.
    2018. godine. Sasvim slučajno i neplanirano ali bicikliranje je  stoljeća. Odmorit se možete uz pitome obale Neretve koja
    postalo moj stil života. Kada god imam slobodnog vremena,  svojim mirnim tokom priziva neku vrstu zen stanja. Potpu-
    a vrijeme je lijepo napravim „krug“. Lijep i zdrav životni stil  no opuštanje. U nastavku puta prema Čapljini skoro pa cije-
    koji ne zahtjeva prevelika početna ulaganja. lim putem prolazi se uz željezničku prugu, na samo nekoliko
    Kamo s biciklom u Hercegovini?       metara, a tu je i gradilište novog mosta preko Neretve kao
    Hercegovina je blagoslovljena brojnim prirodnim dragulji- dio novog autoputa. Za nekih dva sata pedalanja, ili kraće,
    ma. Neretva, Kravice, Hutovo blato, Blidinje, Trebinje, i naše  stižete uz Čapljinu. Svak posjetite i gradsku šetnicu uz Nere-
    more u Neumu. Jedna od mojih dražih biciklističkih ruta je  tvu. Čapljina je grad koji vrijedi posjetiti i nikako ne zaobići
    svakako, svojevrsna biciklistička staza koja vodi od Mosta- lokaciju Mogorjelo jedinstven lokalitet i arheološki spome-
    ra ka jugu uz staru „Ćirinu prugu“. Vrlo lako iz prometnih gu- nik iz rimskog doba.
    žvih samog središta Mostara ka jugu dolazi se na početak  Hercegovina obiluje zanimljivim lokacijama za bicikliranje,
    ove poznate rute. Za početak svakako preporučujem lagani- uživanju u prirodi i zdravom životu. Ova ruta je svakako jed-
    ju verziju ono do Čapljine. Već samo nešto južnije od samog  na od onih koju prvo možete isprobati. Uživajte! „
    središta Mostara nalazi se poznati Bunski kanal s malim mo-       Tekst i foto by Dado




























                                             I
                                        SKI & BOARD  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20