Page 14 - BHSportLife Magazin No.18
P. 14

Zimi skijaši, ljeti surferi

    Ski klub Naš Tim: Ljetni kamp surfanja u Vignju


    Za sve ljubitelje sporta Viganj je ljeti „a place to be“! Viganj je
    inače odredište surfera, ali i brojnih skijaša koji, na kratko, to-
    kom ljeta akrobacije na snijegu zamijene morem i vjetrom.
    Atmosfera je ovdje potpuno neformalna, vjetar diktira sve…
    Posebna turistička niša i vjeran soj gostiju koji dolaze godina-
    ma i naraštajima i kojima je vjetar najveći luksuz koji traže.
    Poseban je to stil života. Rano ustajanje, trčanje, bicikla, pe-
    njanje na okolna brda, a onda daske i jedra u ruke i lovi vje-
    tar. Svi nešto treniraju, čekaju svoje vjetrove, da napune
    jedra, da pojačaju snagu, kondiciju, usvoje nove sportske vje-
    štine.
    Kristalno čista voda, bajkoviti krajolici, idilične uvale uz kom-
    binaciju jedrenja na dasci, kajtanja, biciklizma, trčanja, pli-
    vanja, mediteranskog mirisa i dobre hrane čine Viganj jedno-
    stavno savršenim mjestom za sportiste, naročito skijaše.
    Upravo ovaj koncept ljetnog odmora, konkretnije intenziv-
    nog ljetnog trening kampa, privukao je i skijaše Ski kluba
    Naš Tim koji već četvrtu godinu zaredom dio ljetnih pripre- podnevnog odmora, slijede ponovo treninzi surfanja, takmi-
    ma provode u ovom jedinstvenom sportskom odredištu na  čenja u plivanju, ronjenju i skokovima. I sve je to za ove mla-
    Pelješcu.                  de skijaše zabava i uživanje, jer na kraju dana najbitnije je ko
    I ove godine krajem juna ekspedicija od 30tak mladih skijaša  je jutros prvi istrčao 10 kilometara, ko je najbolje savladao
    i trenera, pojačana za skoro još toliki broj roditelja, boravit će  heli tack ili jibe okrete, ko je skočio najatraktivniji salto, koja
    u Vignju u sklopu ljetnih priprema. Mjesta popunjena, rezer- ekipa je pobijedila u plivačkoj štafeti... i tako dan za danom
    vacije izvršene, koferi skoro pa spakovani.  redaju doživljaje, stvaraju nove uspomene i usvajaju nove
    Njihov dan treninga izgleda otprilike ovako: ustajanje u  sportske vještine. Stariji takmičari prošlo ljeto su polagali is-
    6:30h kako bi izbjegli vrućine; dan započinju treningom sna- pite i uspješno završili 3 stepen međunarodne (VDWS) wind-
    ge ili kondicije; u sekundi optrče Viganj, Pernu, Kućište, Ore- surfing licence kako bi jednog dana mogli i sami obučavati
    bić, a onda „uživaju“ u kreativnim fitness izazovima koje svaki  neke nove mlade surfere.
    dan osmišljavaju treneri.          Nakon intenzivne skijaške sezone Ski klub Naš tim i ovo godi-
    Nakon jutarnjeg treninga i doručka, čim krene vjetar, slijede  ne sa nestrpljenjem isčekuje kraj juna i surf kamp u Vignju.
    treninzi surfanja pod stručnom palicom instruktora Surf sko- Mještani kažu da u Vignju nema straha od korone, jer vjetar
    le Liberian. U međuvremenu već u pripremi ih čekaju treninzi  odnese sve pa i viruse: „Naši gosti su vjerni. Doći će oni bez
    plivanja, ronjenja, skokova... Poslije ručka i kratkog poslije- obzira na sve okolnosti. Samo ne daj Bože bonace...“. „
      I
     14  SKI & BOARD
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19